25. aug 2013

Mile Zero Dance liikmed reflekteerivad äsja lõppenud festivali HTF2013


Võtis veidi aega, aga nüüd võib lugeda HTF2013 sündmusi kokkuvõtevat vestlusringi MZD liikmetega   ka eesti keeles.

MDZ staabis. Loe rohkem etenduse ja MDZ liikmete kohta siin.

... väikesed lapsed on kõige inspireerivamad tantsijad  

11. augusti pärastlõunal toimus vestlusring Gerry Morita, Patrick Arès-Pilon, Shawn Pinchbeck ja Gerhard Locki vahel Heltermaal praami oodates lõppenud festivali teemadel.

Gerry töötubade ajal

Patrick ja Shawn Kassari kiigeplatsil


Gerhard: Kuidas teile festival meeldis?

Gerry: Minu meelest toimis festival kenasti. Osalejad olid väga innukad. Tundub, et tegemist on väga hea võimalusega nii noorte ja keskkooli- kui ka ülikooli tasemel tantsijatele kohtuda suvel ja teha koos tööd. Mulle meeldis, kui palju erinevaid töötubasid pakuti. Õpetamise maht oli uskumatult kõrge. Tajusin palju sõbramehelikkus ja inimlikku vaimu erinevatelt paikadelt Hiiumaale tulnud tantsijate vahel. Sellised mõtted siis :)   

Gerhard: Kuidas tundusid õhtused etendused

Gerry: Ka siin võib välja tuua, et näidatu oli väga erinev, mulle tõesti meeldisid lapsed, kes täna esinesid kiriku varemete juures, neis oli nii palju enthusiasm ja loomingulisust. Ma nägin, et nende kunstiline panus oli väga loomingulisel tasemel. Minu meelest need väikesed-väikesed lapsed on kõige inspireerivamad tantsijad, sest nad tuletasid mulle meelde, miks ma tantsin :)    

Lapsed esinemas kiriku ees.

Loe rohkem allpool...

Mile Zero Dance members reflecting the HTF2013 festival


It took some time to get it online, but now here comes: a concluding talk with MDZ members reflecting HTF2013.

MDZ in the staap. Read more about the performance and  the MDZ members here.

... those little kids are the most inspiring dancers

August 11th afternoon, while waiting the ferry in Heltermaa, Gerry Morita, Patrick Arès-Pilon, Shawn Pinchbeck and Gerhard Lock had a little talk about the festival.

Gerry during the workshops.

Patrick and Shawn at the Swing field in Kassari.

Gerhard: How did you like the festival?

Gerry: I think the festival came together very nicely. There is a lot of eagerness on the part of the students. It looked like a very good opportunity for the very young dancers and high school students and new university graduates to get together in summer and share their work. I enjoyed the variety of classes offered. The amount of teaching was incredibly high. There was a lot of camaraderie grassroots humanity spirits with dancers from different places reaching beautiful Hiiumaa. Thats what I thought :)

Gerhard: What do you think of the evening performances?

Gerry: Again, there was a variety of levels being shown, I really enjoyed the kids today outside by the church, they have shown so much enthusiasm and creativity. I can see their own artistic input at a very creative level. I think for me those little-little kids are the most inspiring dancers because it reminds me about why I do dance :)

Kids performing at the church.

Read more below...

6. aug 2013

Interactivity, ritual and liveness as driving forces for an exceptional flow experience of a collaborative border-crossing event at the Hiiumaa Dance Festival 2013An introduction to the performance “Visual Splice” (2013), Friday, August 9, 2013, 20.30 in Käina Huvi- ja Kultuurikeskus, compiled by Gerhard Lock (musicologist, composer, music critic). Read this text also on the HTF blog pages.

Since its founding in 2010 by young choreographers from the Tallinn University Department of Choreography, the Hiiumaa Dance Festival (HTF) is known for its special atmosphere and a broad spectrum of courses, events and performances featuring both young choreographers and recognized professionals. Having collaborated with choreographers and dancers like Florent Hamon (France) in 2010, Cid Pearlman, David King and Alexis Steeves (USA) in 2011 and 2012, also 2013 an internationally renowned dancer and choreographer, Gerry Morita (Canada), is among the course teachers. This year’s festival features a performance by the Canadian company Mile Zero Dance with scenographer Patrick Arès-Pilon and Tallinn-based Canadian composer Shawn Pinchbeck.

Gerry Morita  (picture pinchbeck.com)

Interaktiivsus, rituaalsus ja “live aspekt” liikumapaneva jõuna erakordsel valdkondade vahelisel vahetu kogemuse sündmusel Hiiumaa Tantsufestivalil 2013


Etenduse “Visual Splice”* (2013) tutvustus, mis toimub reedel, 9. augustil 2013 kell 20.30 Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses. Koostanud Gerhard Lock (muusikateadlane, helilooja, muusikakriitik). Loe teksti ka HTF blogis.


2010. aastal Tallinna Ülikooli koreograafia osakonna noorte koreograafide asutatud Hiiumaa Tantsufestival (HTF) on tuntud oma erilise atmosfääri ning samaväärselt noori ja professionaale haaravate kursuste, sündmuste ja etenduste laia spektri poolest. Festival tegi algusest peale koostööd rahvusvaheliste koreograafide ja tantsijatega nagu Florent Hamon (Prantsusmaa, 2010), Cid Pearlman, David King and Alexis Steeves (USA, 2011 ja 2012) ning ka 2013 on kursuste juhendajate hulgas rahvusvaheline koreograaf ja tantsija Gerry Morita (Kanada). Samuti toimub rahvusvahelise tantsukompanii Mile Zero Dance etendus koostöös stsenograaf Patrick Arès-Piloni ja Tallinnas elava kanada helilooja Shawn Pinchbeckiga.

Hiiumaa TantsuFestival 2013

Eesti Muusikaarvustaja ja tänavune Hiiumaa Tantsufestival (HTF2013), mis toimub 5.-11. augustil Käinas, teevad koostööd. Eesti Muusikaarvustaja peab HTF festivali blogi ja Muusikaarvustaja avaldab arvustusi.

22. jaan 2013

Music Criticism Course 2013


Tallinn University
Institute of Fine Arts, Department of Music

MUSIC CRITICISM COURSE
Spring semester 2013

OPENNESS
CREATIVITY
COURAGE
RESPOSIBILITY
HOW TEXTS “ARE BORN” AND HOW THEY ARE EDITED

CONTEMPORARY MUSIC, ART, DANCE, PERFORMANCE, INTERDISCIPLINARY EVENTS

Developing the critical, analytical and openmindedness of students. Enable them to find their own style and obtain practical experiences. Learning from other critics (from the past and present) and reflect the own writing process.

Introduction to different styles and forms of criticism, tasks of the critic, responsibility and possibilities, and the question of objectivity. Experiencing practically how text are „born“, what is the background of a critic, his/her inspiration and motivation, and which role plays editing and formalization/issuing of texts. Learning from other critics (from the past and present). Analysis of contemporary music as a broader phenomenon (from academic to rock/pop music). Focus on writing about contemporary music and contextualizing it as part of contemporary art (music, art, dance) as a whole.

MORE INFO:
www.tlu.ee/muusikaarvustaja/muusikakriitika/MuKriErikursus.html
TLU student Registration: ÕIS
http://ois.tlu.ee
Guest student register here:
http://www.tlu.ee/muusikaarvustaja/muusikakriitika/registreerimine.html

Read MuKriErikursus 2007–2010 and 2012 articles (in Estonian and English):
www.luubiall.ee http://muusikaarvustaja.blogspot.com

Subject code KUM7104, 4 EAP
LECTURER Gerhard Lock (TLU musicology lecturer, EMTA doctoral student EAMT musicology department)
WHERE: TLU Instituut of Fine Arts Department of Music Lai 13
WHEN: Thursdays 16.00-18.00 (starting February 7)

The course is open for students with diverse background and from different universities and will be held in English and Estonian.

Muusikakriitika erikursus 2013


Tallinna Ülikool
Kunstide Instituudi Muusika osakond
MUUSIKAKRIITIKA ERIKURSUS 
Kevadsemester 2013

AVATUS
LOOMINGULISUS
JULGUS
VASTUTUS
TEKSTI SÜND JA TOIMETAMINE

NÜÜDISMUUSIKA, NÜÜDISKUNST, NÜÜDISTANTS, PERFORMANCE

Kursuse eesmärk:
Arendada tudengite kriitilist, analüüsivat ja Uuele avatud mõtlemist. Võimaldada neil leida oma stiil ja omandada praktilised kogemused. Õppida teistelt kriitikutelt (minevikust ja tänapäeval) ja reflekteerida enda kirjutamisprotsessi.

Käsitleme erinevaid arvustamisvorme ja -stiile, arvustaja ülesannet, sellega seotud vastutust ja võimalusi ning objektiivsuse küsimust. Kogeme praktilise kirjutamise kaudu, kuidas sünnib tekst, mis võib olla kirjutaja taust, inspiratsioon ja motivatsioon ning mis rolli mängib sealjuures teksti toimetamine ja avaldamiseks vormistamine. Võtame eeskuju ka kogenud arvustajatelt minevikust ja tänapäeval. Keskendume nüüdismuusika arvustamisele. Analüüsime nüüdismuusikat kui nähtust kõige laiemas plaanis (akadeemilisest kuni rokk/poppmuusikani) ja käsitleme seda nüüdiskunsti ja nüüdistantsuga nüüdiskultuuri terviknähtusena.

LÄHEM INFO:
www.tlu.ee/muusikaarvustaja/muusikakriitika/MuKriErikursus.html
Registreerimine TLÜ tudengitele: ÕIS
http://ois.tlu.ee
Külalistudengid registreeruvad siin:
http://www.tlu.ee/muusikaarvustaja/muusikakriitika/registreerimine.html

Loe MuKriErikursus 2007–2010 ja 2012 arvustusi aadressitel:
www.luubiall.ee http://muusikaarvustaja.blogspot.com


Ainekood KUM7104, 4 EAP
LEKTOR Gerhard Lock (TLÜ muusikateaduse lektor, EMTA muusikateaduse doktorant)
TOIMUMISKOHT: TLÜ Kunstide Instituudi Muusika osakond Lai 13
AEG: neljapäeviti 16.00-18.00 (algus 7. veebruar)

Kursus on avatud eri astme ja valdkonna tudengitele erinevatest ülikoolidest ja kursus toimub kahes keeles (eesti ja inglise).

30. jaan 2012

Muusikakriitika erikursus 2012

Tallinna Ülikool
Kunstide Instituudi Muusika osakond

MUUSIKAKRIITIKA ERIKURSUS
Kevadsemester 2012

AVATUS
LOOMINGULISUS
JULGUS
VASTUTUS
TEKSTI SÜND JA TOIMETAMINE

NÜÜDISMUUSIKA, NÜÜDISKUNST, NÜÜDISTANTS, PERFORMANCE

Kursuse eesmärk:
Arendada tudengite kriitilist, analüüsivat ja Uuele avatud mõtlemist. Võimaldada neil leida oma stiil ja omandada praktilised kogemused. Õppida teistelt kriitikutelt (minevikust ja tänapäeval) ja reflekteerida enda kirjutamisprotsessi.

Käsitleme erinevaid arvustamisvorme ja -stiile, arvustaja ülesannet, sellega seotud vastutust ja võimalusi ning objektiivsuse küsimust. Kogeme praktilise kirjutamise kaudu, kuidas sünnib tekst, mis võib olla kirjutaja taust, inspiratsioon ja motivatsioon ning mis rolli mängib sealjuures teksti toimetamine ja avaldamiseks vormistamine. Võtame eeskuju ka kogenud arvustajatelt minevikust ja tänapäeval. Keskendume nüüdismuusika arvustamisele. Analüüsime nüüdismuusikat kui nähtust kõige laiemas plaanis (akadeemilisest kuni rokk/poppmuusikani) ja käsitleme seda nüüdiskunsti ja nüüdistantsuga nüüdiskultuuri terviknähtusena.

LÄHEM INFO:
www.tlu.ee/muusikaarvustaja/muusikakriitika/MuKriErikursus.html
Registreerimine: ÕIS
http://ois.tlu.ee

Loe MuKriErikursus 2007–2010 arvustusi aadressil:
http://muusikaarvustaja.blogspot.com

Ainekood KUM7104, 4 EAP
LEKTOR Gerhard Lock (TLÜ muusikateaduse lektor, EMTA muusikateaduse doktorant)
TOIMUMISKOHT: TLÜ Kunstide Instituudi Muusika osakond Lai 13
AEG: neljapäeviti 16.00-18.00 (algus 9. veebruar)

Kursus on avatud eri astme ja valdkonna tudengitele erinevatest ülikoolidest.

Music Criticism Course 2012

Tallinn University
Institute of Fine Arts, Department of Music

MUSIC CRITICISM COURSE
Spring semester 2012

OPENNESS
CREATIVITY
COURAGE
RESPOSIBILITY
HOW TEXTS “ARE BORN” AND HOW THEY ARE EDITED

CONTEMPORARY MUSIC, ART, DANCE, PERFORMANCE, INTERDISCIPLINARY EVENTS

Developing the critical, analytical and openmindedness of students. Enable them to find their own style and obtain practical experiences. Learning from other critics (from the past and present) and reflect the own writing process.

Introduction to different styles and forms of criticism, tasks of the critic, responsibility and possibilities, and the question of objectivity. Experiencing practically how text are „born“, what is the background of a critic, his/her inspiration and motivation, and which role plays editing and formalization/issuing of texts. Learning from other critics (from the past and present). Analysis of contemporary music as a broader phenomenon (from academic to rock/pop music). Focus on writing about contemporary music and contextualizing it as part of contemporary art (music, art, dance) as a whole.

MORE INFO:
www.tlu.ee/muusikaarvustaja/muusikakriitika/MuKriErikursus.html
Registration: ÕIS
http://ois.tlu.ee

Read MuKriErikursus 2007–2010 articles (in Estonian and English):
http://muusikaarvustaja.blogspot.com

Subject code KUM7104, 4 EAP
LECTURER Gerhard Lock (TLU musicology lecturer, EMTA doctoral student EAMT musicology department)
WHERE: TLU Instituut of Fine Arts Department of Music Lai 13
WHEN: Thursdays 16.00-18.00 (starting February 9)

The course is open for students with diverse background and from different universities.


Mein Schatz

16.12.2011 Ebendieselbe Ensemble, Global Container XXI – Performachine, Kultuuritehas Polymer (Kerit Ilves – MuKriErikursus 2010)


16. detsembril toimus Kultuuritehases Polymer järjekordne üritus nimega Global Container XXI – Performachine. Global Container on üritustesari, mis toimub regulaarselt juba alates 2008. aastast. See on rahvusvaheline tegevuskunstnikke, muusikuid ja muude kultuurialade esindajaid ühendav sündmus.

Kahekümne esimese Global Container’i kava oli päris mahukas, kuna esitlusele tulid Eesti Kunstiakadeemia (EKA) tegevuskunsti osakonna sügissemestri kursuste tööd (juhendaja Erik Alalooga). Kavas olid nii kontserdid ja näitused kui ka tantsuesitlused, erinevad installatsioonid ja kineetilised esitlused.