20. sept 2010

Intervjuu Sirbis

Kokkuvõtet „Noorte kriitikute luubi all” konkursi tulemustest ja järeldustest võib nüüd lugeda sellenädalasest Sirbist, mis ilmus koos vanema vanuserühma tantsu teemalise võidutööga "3D-st, mehest ja merest", autoriks Maivi Kärginen

Intervjuu konkursi korraldajatega, küsimused koostanud Madli-Liis Parts, 17.09.10
Vestlusringis on võistluse korraldajad

Sel kevadel leidis esmakordselt aset kriitikavõistlus „Noorte kriitikute luubi all”, mille eesmärk oli tuua noori lähemale nüüdismuusikale ja julgustada neid oma mõtteid väljendama kirjalikult kas vabal blogi, s.t A-tasandil või rangemalt vormistatud poolprofessionaalsel B-tasandil. Võistlus oli avatud ka kunsti- ja tantsukirjutistele. Kokku peeti konkursi reeglitele vastavaks 33 tööd 30 autorilt, neist 16 kvalifitseerus B- ja 17 A-tasandile. Enamik kirjutisi hõlmas muusikat, üks puudutas siiski kujutava kunsti ja kaks tantsu valdkonda.