14. mai 2011

MUUSIKAKRIITIKA LUUBI ALL 2011

Seekord võetakse luubi alla uueneva meediamaastiku mõju kultuurikriitikale, lapsinterpreedi ja kriitika ning indiviidi rolli muusikast kirjutamisel. Kutsutud kõnelejad on oma ala asjatundjad, kogenud kriitikud, meediateoreetikud või on kokku puutunud spetsiifiliste ühiskondlik-sotsiaalsete nähtustega. Lisaks sellele räägitakse muusikakriitikast mineviku kaudu ja visandatakse selle tulevikuvisioone.
23. mail 2011 Kanuti Gildi SAALis kell 16–19.30.

NOORTE KRIITIKUTE LUUBI ALL 2011

2011. aasta kriitikavõistlus viiakse läbi kahes etapis

Esimene etapp 01.01.–31.05.2011
Teine etapp 01.05.–31.10.2011

Konkursile esitatavad tööd peavad kuuluma vähemalt ühte allpool nimetatud põhivaldkonda:

Muusika, tants, kunst, film ja interdistsiplinaarsed üritused.

Erilise tähelepanu all on igasugused multimeedia- ja žanriülesed ilmingud nagu näitus-installatsioonid, tegevuskunst, audiogalerii, tantsuteater, portreelood, intervjuud, festivali ülevaated jpm. kõikjal Eestis. Filmiürituste kajastusi ootame eelkõige väikeste programmkinode kavadest (nt Kinomaja, Sõprus, Artis, Kumu Tallinnas) ja festivalidelt.

Esimeses etapis konkureerivad tööd peavad laekuma hiljemalt 31. mail 2011.

Arvesse lähevad tekstid, milles kajastatud sündmused toimusid ajavahemikul 01.01.–31.05.2011

Võistlus viiakse läbi kahes vanusegrupis ja kahel tasandil:

1) noored vanuses 15 kuni 18
2) täiskasvanud alates 19. eluaastast

(A) poolprofessionaalne tasand
(B) avatud blogitasand

MUUSIKAKRIITIKA LUUBI ALL 2011


Teised avalikud loengud ja vestlusringid. Ka 2011 jääb oluliseks põhiküsimuseks, miks on muusikakriitika ühiskondlik roll hääbumas. Kas muusikakriitika koht ongi ajakirjanduse kõige kaugemas servas või oleks teda kuidagi võimalik nihutada rohkem tähelepanu keskmesse? Seekord lähenetakse sellele teemale veidi spetsiifilisemalt. Võetakse luubi alla ka uueneva meediamaastiku mõju kultuurikriitikale.
Võetakse luubi alla ka uueneva meediamaastiku mõju kultuurikriitikale. Kutsutud kõnelejad on oma ala asjatundjad, kogenud kriitikud, meediateoreetikud või on kokku puutunud spetsiifiliste ühiskondlik-sotsiaalsete nähtustega. Lisaks sellele räägitakse muusikakriitikast mineviku kaudu ja visandatakse selle tulevikuvisioone.
LUUBI ALL ootab kõiki huvilisi muusika- ja kultuurikriitika teemalistele loengutele ja vestlusringidele 23. mail 2011 Kanuti Gildi SAALis kell 16–19.30.

Osalejad: Halliki Põlda, Evi Arujärv, Immo Mihkelson, Berk Vaher, Tõnis Kahu, Tiit Hennoste, Andrus Kallastu
Idee ja eestvedajad: Gerhard Lock, Mari-Liis Rebane, Marje Ingel
Info ja täpne ajakava www.luubiall.eewww.saal.ee


AJAKAVA
Sissejuhatus 16.00–16.10
16.10–16.30 Halliki Põlda – „Lapsinterpreet ja kriitika“
16.30–16.50 Immo Mihkelson – “Ofelia Tuisk, eesti kriitiku lugu”
16.50–17.10 Tõnis Kahu – „Kriitik ja kommerts“
17.10–17.30 Berk Vaher – „Netikeskkonna Rada7 “tänavatasandi” kriitikast“
17.30–17.50 Tiit Hennoste – „Kultuurikriitika uueneval meediamaastikul“
Vaheaeg 17.50–18.10
18.10–19.30 Vestlusring: Moderaator Andrus Kallastu
Evi Arujärv, Halliki Põlda, Immo Mihkelson, Berk Vaher, Tõnis Kahu, Tiit Hennoste
SISSEPÄÄS VABA